Hướng dẫn

Cài đặt Default Light cho đèn thông minh

Default Light

Tại giao diện chính, chọn chọn “Setting”, sau đó chọn “Default Light

Cho phép bạn cài đặt mặc định trạng thái cho đèn khi bật lại nguồn điện

Restore memory: ghi nhớ trạng thái lúc tắt đèn gần nhất

Initial mode: trạng thái và độ sáng theo chế độ nhà sản xuất ban đầu

Customized: cho phép bạn tùy chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bạn mong muốn khi bật lại nguồn điện.