Hướng dẫn

Hướng dẫn chia sẻ thiết bị thông minh

Hướng dẫn chia sẽ thiết bị thông minh

1. Thao tác tại máy người chia sẻ

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn lên vị trí tên nhà

Bước 2: Chọn “Quản lý nhà”

Bước 3: Chọn nhà mà bạn muốn chia sẻ

Bước 4: Chọn “Thêm thành viên”

Bước 5: Chọn phương thức chia sẻ. Ở đây chúng ta chọn gửi tin nhắn cho người được chia sẻ

Bước 6: Mã code 6 ký tự này dùng để nhận chia sẻ nhà. Mã này chỉ được dùng 1 lần duy nhất, có hiệu lực trong vòng 3 ngày kể từ lúc tạo.

Bước 7: Sau khi gửi mã code đi, giao diện sẽ hiển thị trạng thái chờ

2. Thao tác tại máy người được chia sẻ

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn vào vị trí nhà

Bước 2: Chọn vào “Quản lý nhà”

Bước 3: Chọn “Join a home”

Bước 4: Nhập mã Code 6 ký tự mà người chia sẻ gửi qua

Bước 5: Chọn vào nhà vừa được chia sẻ

Bước 6: Nhà đã được chia sẻ

3. Phân quyền cho thành viên

Bước 1: Chọn vào tên thành viên

Bước 2: Chọn quyền “Quản trị viên” để người dùng có thể quản lý, cài đặt các thiết bị thông minh trong nhà. Mặc định là quyền ” Thành viên chung” chỉ có thể sử dụng thiết bị

Bước 3: Hoặc bạn cũng có thể xóa thành viên khỏi nhà khi cần thiết

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=vcjv1mb2x7o&t=18s