Hướng dẫn

Hướng dẫn kết nối Hub trung tâm Zigbee LAN

Hướng dẫn kêt nối Hub Zigbee LAN

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn “Thêm thiết bị” hoặc dấu “+”

Bước 2: Chọn “Cổng kiểm soát”, chọn “Gateway có dây (Zigbee)”

Bước 3: Chọn “Xác nhận hai đèn xanh đang bật”, sau đó chọn “Tiếp theo”.

Trong trường hợp 2 đèn xanh trên Hub không sáng, vui lòng kiểm tra lại kết nối dây cáp mạng hoặc nhấn giữ nút reset 5 giây.

Bước 4: Chờ hệ thống kết nối tới Hub

Bước 5: Hệ thống đã tìm thấy Hub, Chọn để đổi tên Hub

Bước 6: Sau khi đổi tên Hub, chọn “Tiếp theo”

Bước 7: Hoàn thành. Bạn sẽ thấy Hub vừa kết nối tại giao diện chính