Hướng dẫn

Cài đặt chế độ ánh sáng thích ứng cho đèn thông minh

Chức năng cài đặt nâng cao đèn thông minh

Tại giao diện chính của đèn, bạn chọn “Setting”, sau đó chọn “Schedule”

Rhythms:

Presuposition: Cho phép bạn chọn mặc định thời gian bình minh, giữa trưa, hoàng hôn và đêm tối từ hệ thống, qua đó đèn sẽ tự điều chỉnh ánh sáng và độ ấm tương thích với từng khung giờ.

Custom: Cho phép bạn tùy chỉnh thời gian bình minh, giữa trưa, hoàng hôn và đêm tối theo thực tế tại nơi bạn sinh sống.