Hướng dẫn

Hướng dẫn kết nối Hub trung tâm Zigbee Wifi

Hướng dẫn kết nối Hub trung tâm Wifi

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn “Thêm thiết bị” hoặc dấu “+”

Bước 2: Chọn “Cổng kiểm soát”, chọn “Wired&wireless Gateway(BLE)”

Bước 3: Chọn “Tiếp theo”

Bước 4: Nhập mật khẩu wifi (2.4GHz), sau đó chọn Tiếp theo

Bước 5: Nhấn giữ nút Reset trên Hub trung tâm 5 giây, chọn Tiếp theo trên App

Bước 6: Thấy đèn đỏ trên Hub trung tâm nhấp nháy chậm, chọn Tiếp theo

Bước 7: Chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy chậm”, chọn ” Tiếp theo”

Bước 8: Chờ đợi App tìm kiếm Hub trung tâm

Bước 9: Đã tìm thấy Hub trung tâm, có thể đổi tên. Sau đó chọn “Hoàn tất”

Hoàn thành. Hub trung tâm vừa kết nối đã xuất hiện ở giao diện chính

1 thoughts on “Hướng dẫn kết nối Hub trung tâm Zigbee Wifi

Comments are closed.