Hướng dẫn

Hướng dẫn gộp nhóm đèn thông minh

Nhóm đèn

Trong trường hợp nhà bạn có nhiều đèn thông minh, bạn muốn gộp đèn theo khu vực để dễ dàng điều khiển. Cách làm như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính, bạn chọn 1 đèn bất kỳ trong số đèn mà bạn muốn gộp.

Bước 2: Bấm vào dấu “ …”

Bước 3: Chọn tạo nhóm

Bước 4: Bấm vào dấu “+” trước mỗi đèn mà bạn muốn gộp

Bước 5: Nhập tên nhóm đèn bạn muốn. Ví dụ: LED Phòng ngủ. Sau đó bấm “Lưu”

Bước 6: Trở về giao diện chính. Lúc này bạn đã gộp nhóm đèn xong. Bây giờ bạn có thể điều khiển theo nhóm thay vì đơn lẻ từng đèn một.