Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng đèn thông minh

Hướng dẫn sử dụng đèn thông minh

1. Tại giao diện trang chủ

1.1 Chức năng Bật/ Tắt nhanh

1.2 Điều chỉnh độ sáng

1.3 Điều chỉnh nhiệt độ màu

1.4 Cài đặt thời gian đếm ngược để tắt đèn

2. Tại giao diện của đèn thông minh

Chức năng Bật/ Tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ màu và điều chỉnh độ sáng